HFBoards

HFBoards (http://hfboards.hockeysfuture.com/index.php)
-   The KHL (http://hfboards.hockeysfuture.com/forumdisplay.php?f=193)
-   -   Favorite KHL Players (http://hfboards.hockeysfuture.com/showthread.php?t=1270713)

Robotic 10-13-2012 12:00 PM

Favorite KHL Players
 
Who are your favorite players? They don't have to be the best (but thats ok :)) but which do you really love watching?

For me in no order...

Perezhogin
Popov
Nikulin
Medvedev
Shipachyov
Grigorenko
Ryazantsev
Mozyakin
Tereschenko
Zherdev
Makarov
Barulin
Biryukov (goalie)
Morozov
Zaripov
Korolyuk
Dadonov
Kuznetsov

BalticWarrior 10-13-2012 12:04 PM

In no order:
Miķelis Rēdlihs
Evegeny Kuznetsov
Konstanin Barulin
Mārtiņš Karsums
Nikolay Zherdev
Maksim Sokolov
Arturs Kulda
Thoresen
Philstrom

Vicente 10-13-2012 12:04 PM

I like Tomas Pöpperle, Michael Garnett, Patrick Thoresen, Niko Kapanen, Martin Thörnberg, Alexander Radulov, Mikhail Varnakov and Nikolai Zherdev.

King Forsberg 10-13-2012 12:06 PM

I'm a big Zherdev fan. Radulov would probably be second.

Paxton Fettel 10-13-2012 12:27 PM

Tarasenko

perklunt 10-13-2012 02:05 PM

Oleg Kvasha, Musatov, Tikhonov, Barulin

RobertR 10-13-2012 02:16 PM

Kontiola
Zaripov
Gorovikov
Lemtyugov
Chistov
Tarasenko
Nikulin
Ozolinsh :freddie:
Koshechkin

Den 10-13-2012 02:30 PM

Sushinksy

Robotic 10-13-2012 02:55 PM

Quote:

Originally Posted by Den (Post 54961729)
Sushinksy

I'm a huge Sushinsky fan too, same with Vyacheslav Kozlov. Both aren't in the KHL now tho. :(

Atas2000 10-13-2012 07:39 PM

Quote:

Originally Posted by Den (Post 54961729)
Sushinksy

He should have sticked to selling cars a long time ago.

ALF AmericanLionsFan 10-13-2012 09:08 PM

Grigorenko
Zaripov
Mozyakin

CalebMardin81 10-14-2012 09:34 AM

Satan
Tarasenko
Zherdev
Mozyakin
Zaborsky
Anisin

ficohok* 10-14-2012 09:46 AM

Thoresen - Prucha - Martensson

McChucky 10-14-2012 10:20 AM

Yakupov
Malkin
Berezin;)

ozo 10-14-2012 10:45 AM

Chistov, Ugarov and Zherdev.

SlovanHC 10-24-2012 02:15 PM

Satan! :D

Hellion 10-26-2012 03:41 PM

P. Thoresen (yes I am biased lol)


All times are GMT -5. The time now is 05:02 PM.

vBulletin Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
HFBoards.com, A property of CraveOnline, a division of AtomicOnline LLC ©2009 CraveOnline Media, LLC. All Rights Reserved.